Poniedziałek, 04 Grudzień, 2017

Akcja Zatrzymaj Się i Żyj

Piesi i kierowcy wspólnie za siebie odpowiadają.

Każdy z nas ma misję promowania bezpieczeństwa – to konkluzja spotkania, które odbyło się w ubiegłym tygodniu w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu w ramach akcji profilaktyczno-edukacyjnej „Zatrzymaj Się i Żyj”. Z Przewodniczącymi Zarządów Osiedli rozmawiano na temat prawidłowych zachowań pieszych i kierujących oraz dyskutowano o rozwiązaniach, które mogą zmniejszyć liczbę wypadków na pasach.

Inicjatorem spotkania był mł. insp. Jarosław Tokarczyk - Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu, a w jego imieniu gości przywitał Zastępca – mł. insp. Jerzy Polczyk. Obecni byli również partnerzy akcji: Wiesław Kądziołka – Z-ca Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu i Grzegorz Mirek – Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg, działający w imieniu Prezydenta Miasta Nowego Sącza – Ryszarda Nowaka, a także Sławomir Rybarski - Wiceprezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego oraz Przewodniczący Zarządów Osiedli miasta Nowego Sącza.

- Akcje typu „Zatrzymaj Się i Żyj” są bardzo wskazane, gdyż przybliżają problem niewłaściwych zachowań pieszych i kierowców na pasach. Nic nie zastąpi jednak rozsądku ludzkiego – mówił na początku mł. insp. Jerzy Polczyk.

Następnie podinsp. Albert Kogut – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego przedstawił statystyki dotyczące wypadków z udziałem pieszych i przypomniał najważniejsze zasady bezpieczeństwa. Naczelnik Kogut wielokrotnie powtarzał, że pieszy powinien zatrzymać się przed wejściem na jezdnię, w tym również przed przejściem dla pieszych. Policjant podkreślał też, że pieszy ma pierwszeństwo dopiero gdy jest już na przejściu, ale nie może swoim wejściem na jezdnię czy pasy, zmusić kierującego do gwałtownego hamowania. Naczelnik przypomniał, że kierowcy nie wolno wyprzedzać na przejściu i bezpośrednio przed nim.

Po prezentacji rozpoczęła się dyskusja, podczas której Przewodniczący Zarządów Osiedli sygnalizowali największe problemy związane z kwestią bezpieczeństwa w ruchu drogowym na swojej dzielnicy. Wszyscy uczestnicy spotkania rozważali wdrożenie nowych rozwiązań, które mogą zmniejszyć liczbę wypadków z udziałem pieszych. Wśród propozycji pojawiło się m.in.  oznakowanie przejść dla pieszych poprzez np. pasy akustyczne oraz oświetlenie zmieniające barwę i natężenie gdy zbliża się do niego pieszy.

Każdy uczestnik spotkania otrzymał ulotki z obowiązkami pieszego i kierującego. – Proszę byście Państwo w poczuciu misji, przekazali te informacje mieszkańcom – na zebraniach Zarządów Osiedli. Jeśli taka ulotka trafi choćby do jednej osoby i uratuje jej życie, będzie to sukces – podsumował spotkanie podinsp. Albert Kogut – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego.

Akcja „Zatrzymaj Się i Żyj” jest organizowana przez Komendę Miejską Policji w Nowym Sączu wraz z Małopolskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, Radiem RDN oraz Miejskim Zarządem Dróg w Nowym Sączu.

Informacja regionalna +48 18 442-79-67