Miejski Zarząd Dróg, 33-300 Nowy Sącz ul.Wyspiańskiego 22 na podstawie art.39 ust.6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.2222), zawiadamia o zamiarze rozpoczęcia przebudowy drogi oraz o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego dla wyszczególnionej niżej inwestycji:

Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28.

W ramach wyżej wymienionej inwestycji będzie wybudowany w pasie drogowym kanał technologiczny.

Pełna treść informacji w załączonym piśmie.

  
[0] 10

Informacja regionalna +48 18 442-79-67