MZD uprzejmie informuje, że w dniach od 19 sierpnia do 23 sierpnia 2019r. będzie remontowana nawierzchnia bitumiczna jezdni ul. Bulwar Narwiku na odcinku od ronda pod szpitalem do wyjazdu z parkingu i zajezdni autobusowej przy rzece Kamienica. Na chwilę obecną nie planujemy wprowadzania ruchu jednokierunkowego, ruch będzie się odbywał dwukierunkowo wyznaczonymi pasami. Za utrudnienia przepraszamy.

Miejski Zarząd Dróg, 33-300 Nowy Sącz ul.Wyspiańskiego 22 na podstawie art.39 ust.6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.2222), zawiadamia o zamiarze rozpoczęcia przebudowy drogi oraz o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego dla wyszczególnionej niżej inwestycji:

Budowa chodnika ul.Dunajcowej w Nowym Sączu strona lewa na odcinku od ul.Dmowskiego do ul.Jagodowej.

W ramach wyżej wymienionej inwestycji będzie wybudowany w pasie drogowym kanał technologiczny.

Pełna treść informacji w załączonym piśmie.

  
[0] 10  20

Informacja:  +48 18 442-79-67