Środa, 10 Lipiec, 2019

Opracowanie koncepcji budowy połączenia DK 87 w Nowym Sączu z DW 969

 

         W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców regionu sądeckiego, a także w ślad za zawartą w dniu 27.07.2018r. umową nr X/107/ZDW/18, dotyczącą przygotowania zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy połączenia DK 87 w Nowym Sączu z DW 969 wraz z pozyskaniem decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach”
, na podstawie której Miasto Nowy Sącz partycypuje w kosztach w/w zadania oraz w związku z Uchwałą Nr X/97/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13.03.2019r., proszę o udział w spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się w dniu 26.07.2019r. w Sali Reprezentacyjnej Urzędu Miasta Nowego Sącza.

W trakcie spotkania, w którym uczestniczyć będą również mieszkańcy i przedsiębiorcy przewidywane jest zaprezentowanie przez projektanta planowanego przebiegu drogi, zaprezentowanych rozwiązań konstrukcyjnych oraz dyskusja w tym zakresie.

Planowany program spotkania:

 

  • godz. 16:00:                         prezentacja przez projektantów przebiegu planowanej                                     trasy i rozwiązań konstrukcyjnych;
  • godz. 17:00 – 20:00:            dyskusja.

 

 

            Mając na uwadze ogromne znaczenie przygotowywanej inwestycji, proszę o udział w spotkaniu.

Informacja:  +48 18 442-79-67