Opłaty w strefie płatnego parkowania

W dniu 02.06.2020r. Rada Miasta Nowego Sącza podjęła Uchwałę Nr XXX/320/2020, której skutkiem jest przywrócenie opłat za postój pojazdu w SPP. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 05.06.2020r. i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji. Zatem opłata za postój pojazdu w SPP będzie obowiązywała od dnia 20.06.2020r.

Informacja:  +48 18 442-79-67