Ulica klasy GP łącząca DK75 (skrzyżowanie ul. Tarnowskiej i Witosa) z ul. Marcinkowicką (droga powiatowa nr 25219) w granicach Nowego Sącza - przełożenie DK28 Zator - Przemyśl

Całkowita wartość inwestycji 98 498 66,05 PLN
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej 83 695 584,57 PLN
Termin realizacji: 2014-2015

Projekt "Ulica klasy GP łącząca DK75 (skrzyżowanie ul. Tarnowskiej i Witosa) z ul. Marcinkowicką (droga powiatowa nr 25219) w granicach Nowego Sącza - przełożenie DK28 Zator - Przemyśl" jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

1. Projekt budowlany (plik skompresowany zip 368MB)
2. Projekt wykonawczy (plik skompresowany zip 294MB)

 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Informacja:  +48 18 442-79-67