Przebudowa ulicy Królowej Jadwigi wraz z budową kanalizacji deszczowej w Nowym Sączu (ciąg drogi krajowej nr 87)

Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy stanu technicznego drogi krajowej nr 87 położonej poza siecią TEN-T. Inwestycja obejmowała przebudowę nawierzchni jezdni i chodników ulicy Królowej Jadwigi w Nowym Sączu wraz z budową kanalizacji deszczowej.  W ramach przebudowy nastąpiło zwiększenie nośności przebudowanej jezdni do 115kN/oś.  Celem projektu było usprawnienie połączeń komunikacyjnych poprzez przebudowę jezdni i ruchu pieszego poprzez przebudowę chodników oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez oznakowanie poziome i pionowe, jak również zastosowanie nowych urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Całkowita wartość inwestycji 20 087 581,67 PLN
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej 17 074 444,41 PLN
Termin realizacji: 2010-2011

Projekt "Przebudowa ulicy Królowej Jadwigi wraz z budową kanalizacji deszczowej w Nowym Sączu (ciąg drogi krajowej nr 87)" jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Informacja:  +48 18 442-79-67