Inżynieria ruchu - rozpatrywanie wniosków

Forma wykonania usługi:
Pisemna informacja o sposobie załatwienia wniosku.

Podstawa prawna wykonania usługi:
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz.U. z 2007r. Nr 119 poz. 115 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem ( Dz.U.z 2003r. Nr 177, poz. 1729).

Wymagane dokumenty do wykonania usługi:
Pisemny wniosek

Opłaty związane z wykonanie usługi:
Brak

Maksymalny termin wykonania usługi:
 Do 30 dni

Tryb odwoławczy:
Prawo do składania skargi na działania zarządzającego ruchem do organu nadzorującego zarządzanie ruchem - Wojewody Małopolskiego.

Imię, nazwisko i stanowisko osoby wykonującej usługę:
mgr inż Jacek Krzak – Zastępca Dyrektora ds. Administracji Drogowej

Informacja regionalna +48 18 442-79-67