Piątek, 08 Listopad, 2019

Parkowanie na płycie Rynku

Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu przypomina, że parkowanie pojazdów na płycie Rynku dozwolone jest wyłącznie na wyznaczonych, płatnych miejscach postojowych.

Informacja:  +48 18 442-79-67