Piątek, 29 Marzec, 2019

Koncepcje przebudowy ul. Racławickiej i Młodzieżowej

Miejski Zarząd Dróg informuje, że własnymi siłami przygotował dwie koncepcje przebudowy ulic Młodzieżowej i Racławickiej. Plansze z powyższymi opracowaniami zostały przekazane Przedstawicielowi Zarządu Osiedla celem przeprowadzenia konsultacji społecznych mających na celu zebranie opinii  mieszkańców.        

Informacja:  +48 18 442-79-67