Poniedziałek, 12 Marzec, 2018

Modernizacja infrastruktury (ciągów pieszych, parkingów i dróg) na terenie osiedli: Biegonice, Dąbrówka, Szujskiego, Poręba Mała, Kaduk, Wólki i Przydworcowe-zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego

Nr przetargu:271/07/N/18

Data przetargu:27.03.2018 r.

Informacja regionalna +48 18 442-79-67