Poniedziałek, 23 Wrzesień, 2019

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ROZPOCZĘCIA BUDOWY LUB PRZEBUDOWY DROGI I MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA ZAINTERESOWANIA UDOSTĘPNIENIEM KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO

Miejski Zarząd Dróg, 33-300 Nowy Sącz ul.Wyspiańskiego 22 na podstawie art.39 ust.6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.2222), zawiadamia o zamiarze rozpoczęcia przebudowy drogi oraz o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego dla wyszczególnionej niżej inwestycji:

Budowa odcinka ulicy (bocznej Al.Piłsudskiego) w KM 0+000,00 do KM 0+081,00 wraz z budową skrzyżowania z drogą krajową nr 75 (w/c Al.Piłsudskiego) w m. Nowy Sącz.

W ramach wyżej wymienionej inwestycji będzie wybudowany w pasie drogowym kanał technologiczny.

Pełna treść informacji w załączonym piśmie.

Informacja:  +48 18 442-79-67