OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ROZPOCZĘCIA BUDOWY LUB PRZEBUDOWY DROGI I MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA ZAINTERESOWANIA UDOSTĘPNIENIEM KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO

Miejski Zarząd Dróg, 33-300 Nowy Sącz ul.Wyspiańskiego 22 na podstawie art.39 ust.6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.2222), zawiadamia o zamiarze rozpoczęcia przebudowy drogi oraz o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego dla wyszczególnionej niżej inwestycji:

Przebudowa ul.Starowiejskiej na odcinku od istniejącego projektu "mostu heleńskiego" (okolice ul.Św.Heleny) do ul.Witkacego. Długość odcinka objętego opracowaniem projektowym wynosi ok.1 km.

W ramach wyżej wymienionej inwestycji będzie wybudowany w pasie drogowym kanał technologiczny.

Pełna treść informacji w załączonym piśmie.

Informacja:  +48 18 442-79-67