Czwartek, 15 Marzec, 2018

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na oddanie w najem na czas oznaczony do lat trzech część nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Grunwaldzkiej

Przetarg odbędzie się  dnia 19 kwietnia 2018 r. o godzinie 10:00

Informacja regionalna +48 18 442-79-67