Opłaty parkingowe na drogach publicznych

Forma wykonania usługi:
Sprzedaż abonamentów i kart postojowych – Sądecka Infrastruktura Miejska Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, ul.Grybowska 4, 33-300 Nowy Sącz
Sprzedaż kart postojowych w parkomatach.

Podstawa prawna wykonania usługi:
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz.U. z 2007r. Nr 119 poz. 115 z późn. zm.)
Uchwała Nr XXI/237/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 grudnia 2003r. wraz z późn.zm.  w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów na drogach publicznych w mieście Nowy Sącz oraz ustalenia sposobu pobierania i stawek tych opłat.

Wymagane dokumenty do wykonania usługi:
Przy zakupie abonamentów należy przedłożyć:

 •  dla abonamentu typu „M” - dowód osobisty i dowód rejestracyjny pojazdu,
 • dla abonamentu typu „A” i „ B” - dowód rejestracyjny pojazdu.
 • dla abonamentu typu „Z” - dowód rejestracyjny pojazdu oraz dokumenty poświadczające adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej .

Opłaty związane z wykonanie usługi:
Na podstawie Uchwały Nr XXI/237/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 grudnia 2003r. wraz z późn.zm. w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów na drogach publicznych w mieście Nowy Sącz oraz ustalenia sposobu pobierania i stawek tych opłat. Stawki podano w załączniku.

Maksymalny termin wykonania usługi:
Bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy

Uwagi:

 1. Typy abonamentów:
  1. abonament typu “M” - dla osób zameldowanych na pobyt stały na terenie strefy „A” i “B”, wydawany na numer rejestracyjny pojazdu osobom fizycznym będącym właścicielami tych że pojazdów, zamieszkałych w lokalach znajdujących się w budynkach położonych przy ulicach, na których wydzielone są miejsca objęte opłatami, potwierdzający uprawnienie do parkowania na jednym z miejsc wyznaczonych do parkowania, określonych przez zarządcę drogi;
  2. abonament typu “A” - obowiązujący w strefie A i B oraz typu “B” – obowiązujący w strefie B, wydawane podmiotowi uprawnionemu do dysponowania pojazdem na numer rejestracyjny tegoż pojazdu;
  3. abonament typu “Z” - dla podmiotów prowadzących w obrębie ul.Jana Sobieskiego, ul. Św. Ducha, ul. Wałowej, ul. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego, działalność gospodarczą, wydawany podmiotowi uprawnionemu do dysponowania pojazdem na numer rejestracyjny pojazdu.
  4. Abonament nie ustanawia uprawnienia do rezerwacji wyznaczonego miejsca ogólnodostępnego dla danego pojazdu

Imię, nazwisko i stanowisko osoby wykonującej usługę:
Małgorzata Bodziony – Specjalista ds. administracji strefy płatnego parkowania
Sądecka Infrastruktura Miejska Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, ul.Grybowska 4, 33-300 Nowy Sącz

tel.18 440-03-32

PDF icon Taryfy opłaty parkingowych

Informacja regionalna +48 18 442-79-67