Wtorek, 12 Grudzień, 2017

Rondo Al.Piłsudskiego - ul.Kamienna

Przedstawiamy analizowaną koncepcję ronda na skrzyżowaniu Al.Piłsudskiego - ul.Kamienna. Zaprojektowano rondo dwupasowe o średnicy zewnętrznej 45 m. Rondo posiada bezpieczne powiązanie z istniejącymi oraz projektowanymi ściezkami rowerowymi ( ściezka rowerowa dwukierunkowa po prawej stronie ul.Kamiennej). Analizie poddano możliwośc wykonania baypassa od strony ul.Kamiennej w kierunku centrum. Ze względu na lokalizację zatoki dla komunikacji zbiorowej, loklizację przejśc dla pieszych oraz geometrię drogi ( łuk poziomy, wiadukt kolejowy) nie ma możliwości zlokalizowania bezpiecznego pasa włączenia w ciągu Al.Piłsudskiego dlatego też zrezygnowano z wykonania baypassa na kierunku ul.Kamienna - Centrum. Analizie poddano przede wszystkim niebezpieczne relacje skrętne na kierunku ul.Kamienna - ul.Nawojowska oraz Al.Piłsudskiego - ul.Kamienna (lewoskręty).Rondo zaprojektowano w istniejącym pasie drogowym. Nie wykluczone są drobne modernizacje geometrii wyspy środkowej oraz zagospodarowanie jej poprzez zastosowanie tzw. zieleni komunikacyjnej.

Informacja:  +48 18 442-79-67