Czwartek, 07 Grudzień, 2017

Rondo I Brygady - Freislera

Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu prezentuje koncepcje nowego rozwiązania skrzyżowania ulic I Brygady oraz Freislera. Z uwagi na lokalizację wjazdów bezposrednio w obrębie skrzyżowania oraz konieczności powiązania istniejących ciągów komunikacyjnych zaproponowano wykonanie skrzyżowania typu Rondo o  średnicy zewnętrznej 30 m. Dodatkowo uwzględniając lokalizację przystanku komunikacji zbiorowej na ul. Freislera ( od strony myjni samochodowej - dla wysiadających, obecnie bez zatoki autobudsowej), który powoduje utrudnienia w ruchu drogowym projektuje się zmianę jego lokalizacji poprzez wykonanie zatoki autobusowej w ciągu ul. I Brygady. Skrzyżowanie zaprojektowano w ten sposób aby powiązac istniejące i planowane ściezki rowerowe. Dodatkowo w celu wymuszenia na kierowcach zmniejszenie prędkości zawęzono pasy ruchu na dojazdach do skrzyzowania na ciągu ul I Brygady, co równoczesnie pozwoli skrócić drogę pieszych przez przekrój ulicy.

Dlaczego rondo, a nie sygnalizacja świetlna (wzbudzana) na przejściu dla pieszych w kierunku dyskontu?

Postarajmy się przedstawić proste wyliczenia:

  1. Droga do pokonania przez pieszych na ewentualnym jednym cyklu sygnalizacji świetlnej - 23 m
  2. Średnia prędkość pieszego - 1,4 m/s
  3. Czas miedzyzielony 3 + 3 sek
  4. Czas reakcji kierowcy ok. 2 sek

Pieszy, który ma swobodnie przejść przez analizowany przekrój jezdni potrzebuje średnio 16,5 sek. Razem z czasem międzyzielonym oraz czasem reakcji kierowcy mamy min. 25 sek. strat czasu w związku z przejściem pieszego lub grupy pieszych. Zatrzymanie ruchu samochodów na ok 25 sek, w obu kierunkach ( szczególnie od strony ul.Freislera) może powodować tworzenie się kolejki pozostającej, a w zwiazku z tym uniemożliwiać wyjazd samochodów z ul.Freislera (w lewo), skręt z Al.I Brygady w kierunku ul.Freislera, oraz z wyjazdu od strony osiedla. Dodatkowo, pieszy oczekuje iż podanie sygnału zielonego nastąpi w możliwie krótkim czasie od wzbudzenia. Tym samym kierowcy znajdujący się w obrębie tarczy skrzyżowania (odległość między przejściami ok 60 m) mogą dążyć do przejeżdżania na świetle późno żółtym, co moze doprowadzać do pogorszenia warunków BRD. Dodajmy iż nawet 1 pieszy uruchamia cykl o tej samej długości.

Przeanalizujmy sytuację analogicznie dla skrzyżowania typu Rondo. Pieszy ma do pokonania ok. 4 m na jedno przejście. Czyli potrzebuje ok 3 sek. Biorąc pod uwagę iż mamy 3 przejścia przez jednię pieszy jest na jedni przez ok 9 sek. Ponadto pieszy jest chroniony azylami dla pieszych i może dostosować zapotrzebowanie na przejście przez jezdnię do swoich potrzeb oraz zdolności pokonywania przejścia dla pieszych ( różne grupy wiekowe, różna sprawność). Dodatkowo samochód dojeżdzając do przejścia dla pieszych wyhamowuje w związku z ograniczeniem przekroju ulicy (percepcja otoczenia).

Dodatkowo skrzyzowanie typu Rondo daje nowe relacje skrętne (ul.I Brygady - ul.I Brygady) dla kierowców, oraz pozwala bezpiecznie dokonywac manewrów skrętu z ul.Freislera w lewo, z ul. I Brygady w lewo ( w ul.Freislera). 

Reasumując: skrzyzowanie typu Rondo nie tylko poprawia BRD ( bezpieczeństwo ruchu drogowego) - dla wszystkich uzytkowników ruchu, ale również upłynnia ruch w porównaniu do rozważanej sygnalizacji świetlnej (wzbudzanej). 

 

 

Informacja regionalna +48 18 442-79-67