Rondo ul.Prażmowskiego - ul.Nowochruślicka - ul.Lwowska

Przedstawiamy kolejną analizowaną koncepcję nowego rozwiązania komunikacyjnego tym razem na skrzyżowaniu ulic Prażmowskiego - Lwowska - Nowochruślicka. Koncepcja przedstawia rondo turbinowe o średnicy zewnętrznej 50 m. Z uwagi na warunki terenowe, istniejąca zabudowę konieczne jest odgięcie torów jazdy w celu zlokalizowania pierscienia ronda, w sposób umożliwiający wykonanie ronda (uwzględniając natężenia ruchu) dwupasowego. Przedstawione rondo o charakterze turbinowym bedzie posiadało 2 pasy ruchu. Przy rondzie zlokalizowane są ścieżki rowerowe wraz z przejazdami dla rowerów.

Informacja regionalna +48 18 442-79-67