Czwartek, 02 Styczeń, 2020

Rozbudowa mostu na rzece Kamienica wraz z wiaduktem w ciągu ul. Lwowskiej-droga powiatowa nr 1599K w Nowym Sączu-wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Nr postępowania przetargowego:271.2.01.2020

Data złożenia ofert:10.01.2020r. do godz.10.00

Informacja:  +48 18 442-79-67