Rozpatrywanie wniosków dot. stanu technicznego dróg

Forma wykonania usługi:
Pisemna informacja o sposobie załatwienia wniosku.

Podstawa prawna do wykonania usługi:
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 119 z póżn. zm.)

Wymagane dokumenty do wykonania usługi:
Pisemny wniosek

Opłaty związane z wykonanie usługi:
Brak

Maksymalny termin wykonania usługi
30 dni

Tryb odwoławczy
Nie dotyczy

Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę:
mgr inż. Roman Szewczyk – Główny Specjalista ds. bieżącego utrzymania dróg
inż. Bogdan Stolarczyk - Główny Specjalista ds. nadzoru inwestycji drogowych

Informacja regionalna +48 18 442-79-67