Czwartek, 11 Lipiec, 2019

Utrudnienia ruchu w ul. Tarnowskiej w rejonie Góry Zabełeckiej

Informujemy, że w związku z „Przebudową drogi krajowej nr 75 relacji Kraków – Niepołomice – Brzesko - Nowy Sącz – Krzyżówka – Tylicz –Muszynka – Granica Państwa (Słowacja) - ul. Tarnowska w Nowym Sączu w km 64+047 do 64+202 wraz z przebudową sieci uzbrojenia terenu oraz remontem wylotu przepustu  ”  zostanie wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu na przedmiotowym odcinku DK 75 w ciągu ul. Tarnowskiej.
Zmiana organizacji ruchu nastąpi od dnia 17.07.2019r i potrwa do 29.11.2019r.

Jednocześnie informujemy, ze od dnia wprowadzenia czasowej organizacji rozpoczną się roboty budowlane przedmiotowego zadania.
Za utrudnienia przepraszamy.

 

Informacja:  +48 18 442-79-67