MZD informuje,że od dnia 18 czerwca br. zamknięty dla ruchu zostaje dotychczasowy przejazd pomiędzy ulicą Bulwar Narwiku a ulicą Kopernika, przez teren parkingu sklepu „Biedronka”.

Zamknięcie spowodowane jest rozpoczeciem budowy obiektu handlowo - usługowego przy ul.Kopernika - ul.Bulwar Narwiku. Własciciel terenu zamyka przejazd i przechód łączący w/w ulice.

Tym samym odcinek ulicy Kopernika w kierunku Bulwaru Narwiku od ulicy Matejki będzie drogą bez przejazdu.

Kierowców prosimy o stosowanie się do zastępczej organizacji ruchu.

Za utrudnienia przepraszamy.

Miejski Zarząd Dróg w  Nowym Sączu informuje, że od dnia 6 marca br. nastąpią lokalne utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych związane z przełożeniem sieci uzbrojenia podziemnnego.

Utrudnienia będą polegać na: częściowym zamknięciu pasa włączenia w ciągu ul.Bulwar Narwiku, zawężeniu chodnika w ciągu ul. Tarnowskiej, zawężenie pasa prawoskrętu z ul.Tarnowskiej w ul.Legionów. W związku z powyższym prosimy o zwracanie uwagi na oznakowanie pionowe oraz ustawiane bariery drogowe. Czasowo w związku z prowadzonymi robotami moga występować utrudnienia w ruchu pieszych na chodnikach w ciągu mostu Heleńskiego. Ponadto w w obrębie skrzyżowania ulic Tarnowska - ul.Legionów - ul.Bulwar Narwiku rozpoczna sie prace związane z wykonywaniem elementów infrastruktury podziemnej, co może wiązać się z czasowymi utrudnieniami w ruchu. Zmiany organizacji ruchu będą wprowadzane na bieżąco w zalezności od potrzeb Wykonawcy.

Informacje o wyłaczeniu obiektu mostowego z ruchu  (od 7.05.2018 r)  w zakładce komunikaty - aktualności.

TU KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ MAPĘ OBJAZDÓW

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Informacja regionalna +48 18 442-79-67