Wtorek, 07 Maj, 2019

Zamknięcie ul. Zielonej

Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu uprzejmie informuje, iż w związku z przystąpieniem do robót związanych z przebudową wiaduktu kolejowego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ciągu ul. Zielonej nastąpi zamkniecie ulicy Zielonej na odcinku od ul. Asnyka do ul. Wyspiańskiego począwszy od dnia 11.05.2019 r do dnia 30.09.2019 r. Objazdy będą prowadzone ulicami:

- od strony ul. Wyspiańskiego – ul. Zieloną, ul. Piramowicza, ul. Węgierską do  ul.   Asnyka

-  od strony ul. Zielonej – ul. Wyspiańskiego, ul. 29 Listopada, ul. Nawojowską do  ul. Kolejowej

-  od strony ul. Kolejowej – ul. Asnyka, ul. Węgierską, ul. Piramowicza, ul. Zieloną

-  od strony ul. Jana Pawła II – ul. Wyspiańskiego, ul. 29 Listopada, ul. Nawojowska,   do ul. Kolejowej

- od strony ul. Asnyka – ul. Kolejową, ul. Nawojowską, ul. 29 Listopada,  ul. Wyspiańskiego do ul. Zielonej

Mapa objazdów

 

Informacja:  +48 18 442-79-67