Poniedziałek, 08 Lipiec, 2019

Utrudnienia ruchu w Rynku

Od 11.07.2019r.(czwartek) rozpoczną się roboty związane z modernizacją nawierzchni ulic w Rynku wraz z remontem odcinka nawierzchni ulicy Kazimierza Wielkiego. W I etapie przebudowany będzie odcinek jezdni od ul. Lwowskiej do ul. Piotra Skargi. Odcinek ten będzie wyłączony z ruchu kołowego. Wjazd i wyjazd do Rynku z ul. Lwowskiej będzie możliwy przez przewężenie jezdni - ruch kierowany będzie sygnalizacją świetlną. Po pozostałych jezdniach Rynku ruch będzie się odbywał dwukierunkowo.
Od poniedziałku 22.07.2019r będzie obowiązywała następująca organizacja ruchu:

Informacja:  +48 18 442-79-67