Piątek, 09 Marzec, 2018

Utrudnienia w ruchu związane z przebudową układu komunikacyjnego DK 28 i 75 - most Heleński

Miejski Zarząd Dróg w  Nowym Sączu informuje, że od dnia 6 marca br. nastąpią lokalne utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych związane z przełożeniem sieci uzbrojenia podziemnnego.

Utrudnienia będą polegać na: częściowym zamknięciu pasa włączenia w ciągu ul.Bulwar Narwiku, zawężeniu chodnika w ciągu ul. Tarnowskiej, zawężenie pasa prawoskrętu z ul.Tarnowskiej w ul.Legionów. W związku z powyższym prosimy o zwracanie uwagi na oznakowanie pionowe oraz ustawiane bariery drogowe. Czasowo w związku z prowadzonymi robotami moga występować utrudnienia w ruchu pieszych na chodnikach w ciągu mostu Heleńskiego. Ponadto w w obrębie skrzyżowania ulic Tarnowska - ul.Legionów - ul.Bulwar Narwiku rozpoczna sie prace związane z wykonywaniem elementów infrastruktury podziemnej, co może wiązać się z czasowymi utrudnieniami w ruchu. Zmiany organizacji ruchu będą wprowadzane na bieżąco w zalezności od potrzeb Wykonawcy.

Informacje o wyłaczeniu obiektu mostowego z ruchu  (od 7.05.2018 r)  w zakładce komunikaty - aktualności.

TU KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ MAPĘ OBJAZDÓW

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Informacja regionalna +48 18 442-79-67