Środa, 14 Luty, 2018

Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących przedmiot własności Miasta Nowy Sącz przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę na czas oznaczony do trzech lat

Informacja regionalna +48 18 442-79-67