Środa, 07 Marzec, 2018

Wzbudzana sygnalizacja w ciągu ul.I Brygady!

Miejski Zarząd Dróg rozważył możliwość wykonania sygnalizacji świetlnej w ciągu ul.I Brygady.

W odpowiedzi na prośby mieszkańców Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu dokonał analiz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na skrzyżowaniu ulic I Brygady oraz Freislera w Nowym Sączu. Analizom została poddana lokalizacja istniejących przejść dla pieszych, możliwości wykonania sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych w miejscu wskazywanym przez mieszkanców. Do czasu posiadania środków na wykonanie kompleksowej przebudowy skrzyzowania zaproponowano nastepujące rozwiązania.

Istniejące przejście dla pieszych na którym w ubiegłym roku doszło do wypadku śmiertelnego jest przejściem, o długości 23 m. Ze względu na ilośc pasów ruchu (6) oraz konieczność zachowania relacji skretnych nie ma możliwości skrócenia czasu przejścia dla pieszych poprzez zmiane geometrii skrzyżowania. Tym samym minimalny czas na sygnał zielony jaki byłby akceptowalny oraz bezpieczny dla pieszych musiałby wynosić min. 25 s. Zatrzymujące się samochody przed przejściem dla pieszych uniemożliwiałyby wyjazd z ul.Freislera włączenie z ul.I Brygady w kierunku ul.Freislera. Częste wzbudzanie sygnalizacji świetlnej zlokalizowanej w tym miejscu powodowałyby znaczne utrudnienia w ruchu na tym skrzyżowaniu. Ponadto pieszy na tym przejściu byłby słabo widoczny ze wzgledu na włączanie się ( prawoskręt) z ul.Freislera w ul.I Brygady. Dlatego też po analizie BRD Miejski Zarzad Dróg proponuje podjęcie nastepujących działań w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu na przedmiotowym skrzyżowaniu:

  • wykonanie przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną wzbudzaną na oddalonym o 70 m przejściu w kierunku hotelu, co umożliwi skrócenie czasu podania sygnału zielonego, a przede wszystkim nie będzie blokowało włączenia z ul.Freislera oraz z ul.I Brygady w ul.Freislera
  • wykonanie wyspy kryjącej w okolicy postoju TAXI, co pozwoli na skrócenie czasu przejścia dla pieszych oraz poprawi widoczność pieszego na dojściu do przejścia
  • wykonanie nowego oznakowania poziomego na przejściach dla pieszych - grubowarstwowego na tle czerwonym
  • wykonanie grubowarstwoych piktogramów przed przejściami dla pieszych z symbolem A-17 
  • likwidację niebezpiecznego przejścia dla pieszych

Powyższe działania pozwolą wymusić na kierowcach zmniejszenie prędkości jazdy w rejonie przedmiotowego skrzyzowania, a przede wszystkim poprawia percepcję pieszych zbliżających się do przejśc dla pieszych. Jednoczesnie MZD kontynuuje prace związane z wykonaniem projektu na przebudowę istniejącego skrzyzowania na skrzyzowanie typu RONDO, co naszym zdaniem doprowadzi do wzrostu poziomu bezpieczeństwa ruchu na przedmiotowym skrzyzowaniu.

Informacja regionalna +48 18 442-79-67