Nr przetargu:271.2.2.2019

Data przetargu:03.09.2019 r.

UWAGA:możliwość złożenia ofert częściowych:

Cz. I – Budowa ulicy łączącej ul. 29 Listopada z ul. dra J. Smolika

Cz. II – Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu ul. Kamiennej na odcinku od ul. Wczasowej do granicy miasta Nowego Sącza

Cz. III – Budowa ul. Jana Pawła II w km 0+856 do km 1 + 497 (skrzyżowanie z ul. Grunwaldzka)

Cz. IV – Przebudowa ul. Jana Pawła II w km. 0+000 do km 0+856 (skrzyżowanie z ul.Zieloną)

  
[0] 10

Informacja:  +48 18 442-79-67