część 1 - („Dobre drogi na Przetakówce”) - Remont nawierzchni jezdni ul.Kochanowskiego- na odcinku od ul.Hallera do ul.Nad Łubinką

część 2- („Bezpieczna droga do szkoły”)- Remont nawierzchni jezdni ul.Westerplatte- na odcinku długości 45m od ul.Sucharskiego

część 3- „Modernizacja nawierzchni części ul. Wczasowej i części ul. Mała Góra, Osiedle Zawada”.

znak sprawy:271.2.11.2020

Data przetargu:01.04.2020. godz.12.00

UWAGA!! dopuszcza się złożenie ofert częściowych

część 1- („A teraz głosujemy bo chcemy piękny chodnik” ) - Remont istniejącego chodnika przy ul.Barskiej na odcinku od ul.Librantowskiej w kierunku granicy miasta.

część 2- („Nowe parkingi na Helenie”) - Przebudowa parkingu przy ul. Św.Heleny.

część 3- („Więcej parkingów”) - Budowa miejsc postojowych przy ul.Kochanowskiego między ul.Tuwima i ul.Kołłątaja.

Znak sprawy:271.2.9.2020

Data przetargu:31.03.2020r. godz.11.00

UWAGA!!! dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych

  
[0] 10  20  30

Informacja:  +48 18 442-79-67