Nr przetargu:271.2.7.2019

Data przetargu:18.10.2019r.

UWAGA! Możliwość składania ofert częściowych:

Część I – wykonanie aktywnej informacji wizualnej na przejściu dla pieszych w km 0+412,82 odcinka publicznej drogi powiatowej nr 1603K, Al. Wolności w miejscowości Nowy Sącz.

Część II – wykonanie aktywnej informacji wizualnej na przejściu dla pieszych w km 0+432,00 odcinka publicznej drogi powiatowej nr 1594K, ul. Kolejowej w miejscowości Nowy Sącz.

Część III – wykonanie aktywnej informacji wizualnej na przejściu dla pieszych w km 0+901,32 odcinka publicznej drogi powiatowej nr 1598K, ul. Nadbrzeżna przy Szkole Podstawowej nr 20 w miejscowości Nowy Sącz.

Część IV – wykonanie aktywnej informacji wizualnej na przejściu dla pieszych w km 0+746,69 odcinka publicznej drogi powiatowej nr 1598K, ul. Nadbrzeżna przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji-Basen w miejscowości Nowy Sącz.

Część V – wykonanie aktywnej informacji wizualnej na przejściu dla pieszych w km 0+598,78 odcinka publicznej drogi powiatowej nr 1598K, ul. Nadbrzeżna przy Małopolskim Parku rekreacji Przestrzennej – Skatepark w miejscowości Nowy Sącz.

Część VI – wykonanie aktywnej informacji wizualnej na przejściu dla pieszych w km 0+213,18 odcinka publicznej drogi powiatowej nr 1598K, ul. Nadbrzeżna przy Parku Tysiąclecia w miejscowości Nowy Sącz.

Część VII – wykonanie aktywnej informacji wizualnej na przejściu dla pieszych w km 0+102,25 odcinka publicznej drogi powiatowej nr 1598K, ul. Nadbrzeżna przy Katolickim Przedszkolu Niepublicznym im. Świętej Rodziny w miejscowości Nowy Sącz

Nr przetargu:271.2.2.2019

Data przetargu:03.09.2019 r.

UWAGA:możliwość złożenia ofert częściowych:

Cz. I – Budowa ulicy łączącej ul. 29 Listopada z ul. dra J. Smolika

Cz. II – Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu ul. Kamiennej na odcinku od ul. Wczasowej do granicy miasta Nowego Sącza

Cz. III – Budowa ul. Jana Pawła II w km 0+856 do km 1 + 497 (skrzyżowanie z ul. Grunwaldzka)

Cz. IV – Przebudowa ul. Jana Pawła II w km. 0+000 do km 0+856 (skrzyżowanie z ul.Zieloną)

 

  
[0] 10  20

Informacja:  +48 18 442-79-67