Wtorek, 28 Listopad, 2017

Zamówienie publiczne - Ulica klasy GP łącząca DK75 (skrzyżowanie ul. Tarnowskiej i ul. Witosa) z ul. Marcinkowicką (droga powiatowa nr 25219) w granicach Nowego Sącza - przełożenie DK 28 Zator - Przemyśl

Nr przetargu:271/12/N/13
Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europjskiej:2013/S 176-303001
Data przetargu: 03.10.2013 r.
Termin realizacji zamówienia:30.07.2015 r.

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT! do 07.10.2013 r. do godz.12.00

UWAGA! w dalszej części strony pytania wykonawców i odpowiedzi oraz modyfikacje siwz
Załączniki:

1. Projekt budowlany (plik skompresowany zip 368MB)
2. Projekt wykonawczy (plik skompresowany zip 294MB)

Pliki

 ogłoszenie o zamówieniu
 siwz
 wzór tablicy informacyjnej
 wzór tablicy pamiątkowej
 zasady promocji projektów
 SST archeologia
 informacje dodatkowe
 nowy formularz 3.5.
 decyzja środowiskowa
 zapytania wykonawców z dnia 13.09.
 odpowiedź na pytania wykonawców z dnia 13.09.-str.1
 odpowiedź na pytania wykonawców z dnia 13.09.-str.2
 zapytania wykonawców z dnia 16.09.
 odpowiedź na pytania wykonawców z dnia 16.09.
 zapytania wykonawców z dnia 16.09.2
 odpowiedź na pytania wykonawców z dnia 16.09.2
 zapytania wykonawców z dnia 18.09
 odpowiedź na pytania wykonawców z dnia 18.09
 załącznik do odpowiedzi z dnia 18.09-schemat łożyskowania MD4
 załącznik do odpowiedzi z dnia 18.09-schemat łożyskowania MD5
 załącznik do odpowiedzi z dnia 18.09-STWiOR warstwa ścieralna z SMA
 załącznik do odpowiedzi z dnia 18.09-STWiOR warstwa ścieralna z BA
 załącznik do odpowiedzi z dnia 18.09-STWiOR warstwa wiążąca
 załącznik do odpowiedzi z dnia 18.09-mapa z lokalizacją otworów geotechnicznych
 załącznik do odpowiedzi z dnia 18.09-karty otworów MD7
 załącznik do odpowiedzi z dnia 18.09-pismo WUOZ dotyczące badań archeologicznych
 zapytanie od wykonawców nr 10
 odpowiedź na zapytanie wykonawców nr 10
 zapytanie od wykonawców nr 11,12
 odpowiedź na zapytanie wykonawców nr 11,12
 zapytanie od wykonawców nr 13
 odpowiedź na zapytanie wykonawców nr 13
 PZT Tom Ia
 PZT Tom Ib
 Uzgodnienia do PZT-część I
 Uzgodnienia do PZT-część II
 Uzgodnienia do PZT-część III
 PZT-część graficzna nr 1
 PZT-część graficzna nr 2
 PZT-część graficzna nr 3
 PZT-część graficzna nr 4
 PZT-część graficzna nr 5
 zapytanie od wykonawców nr 14
 odpowiedź na zapytanie wykonawców nr 14
 zapytanie od wykonawców nr 19
 odpowiedź na zapytanie wykonawców nr 19
 tabela zbrojarska-załącznik do odpowiedzi nr 19
 zapytanie od wykonawców nr 20
 odpowiedź na zapytanie wykonawców nr 20
 zapytanie od wykonawców nr 15,16
 odpowiedź na zapytanie wykonawców nr 15,16
 zapytanie od wykonawców nr 24,25
 odpowiedź na zapytanie wykonawców nr 24,25
 zapytanie od wykonawców nr 22,23
 odpowiedź na zapytanie wykonawców nr 22,23
 zapytanie od wykonawców nr 26
 odpowiedź na zapytanie wykonawców nr 26
 rysunek nr 12 do odpowiedzi nr 26
 zapytanie od wykonawców nr 28
 odpowiedź na zapytanie wykonawców nr 28
 zapytanie od wykonawców nr 21
 odpowiedź na zapytanie wykonawców nr 21
 załącznik do odpowiedzi nr 21
 załącznik do odpowiedzi nr 21
 załącznik do odpowiedzi nr 21
 załącznik do odpowiedzi nr 21
 załącznik do odpowiedzi nr 21
 załącznik do odpowiedzi nr 21
 zapytanie od wykonawców nr 17,18
 odpowiedź na zapytanie wykonawców nr 17,18
 ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert w DUUE
 ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert
 oferta+załączniki w formie edytowalnej
 zapytanie od wykonawców nr 29
 odpowiedź na zapytanie wykonawców nr 29
 zapytanie od wykonawców nr 27
 odpowiedź na zapytanie wykonawców nr 27
 załącznik do odpowiedzi nr 27
 załącznik do odpowiedzi nr 27-opinia geotechniczna
 zapytanie od wykonawców nr 30
 odpowiedź na zapytanie wykonawców nr 30
 zapytanie od wykonawców nr 31
 odpowiedź na zapytanie wykonawców nr 31
 nowy formularz 3.5. w formie edytowalnej
 wzór umowy z naniesionymi poprawkami z odpowiedzi na pytania wykonawców
 wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego
 odwołanie
 wyrok KIO
 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja regionalna +48 18 442-79-67