Zgłaszaj interwencje w MZD

Użytkownicy dróg poruszając się po terenie Miasta Nowego Sącza, czasem zauważają różne awarie bądź nieprawidłowości w infrastrukturze drogowej. Zachęcamy aby tego typu sprawy zgłaszać bezpośrednio w Miejskim Zarządzie Dróg w Nowym Sączu. Przy zgłoszeniu wystarczy podać dane kontaktowe, osoby zgłaszającej co pozwala wyeliminować często pojawiające się przypadki podawania informacji fałszywych bądź będących „żartem”, które pracownicy MZD muszą każdorazowo sprawdzić, tracąc czas na weryfikację błędnych sygnałów o uszkodzeniu.

Zgłaszane informacje bezpośrednio w MZD, nie zaś w innych miejscach pozwalają na pilne podjęcie interwencji a przede wszystkim właściwe zlokalizowanie miejsca usterki.

Często zdarza się tak, że interwencje przekazywane nam z tzw. drugiej ręki - przez media są już interwencjami przestarzałymi, usterki naprawione, bądź niejednokrotnie samo zweryfikowanie miejsca ich wystąpienia jest niemożliwe co tylko niepotrzebnie wydłuża czas ewentualnej weryfikacji oraz przystąpienia do naprawy. MZD pod swoim nadzorem posiada ponad 240 km dróg i pomimo bieżącej kontroli stanu dróg oraz infrastruktury towarzyszącej nie zawsze jesteśmy w stanie stwierdzić wystąpienie każdej nieprawidłowości od razu.

Dlatego też dziękując mieszkańcom za otrzymywane sygnały, jeszcze raz zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Miejskim Zarządem Dróg w Nowym Sączu.

Tel: 18 442 70 01 mail: mzd_ns@ns.onet.pl, bądź poprzez formularz na stronie internetowej www.mzd.nowysacz.pl

Każdy sygnał analizujemy ASAP, a po weryfikacji niezwłocznie przystępujemy do naprawy.

 

Informacja regionalna +48 18 442-79-67