Czwartek, 15 Luty, 2018

Zmiana organizacji ruchu w ciągu ul.Długosza.

W związku z powstającymi zatorami w ruchu, oraz koniecznością poprawy bezpieczeństwa ruchu na przedmiotowym odcinku ulicy ( zwłaszcza w rejonie przejść dla pieszych), przychylając się do interwencji Radnych Miasta Nowego Sącza oraz w nawiązaniu do utworzenia nowych miejsc parkingowych przy ul.Bulwar Narwiku planuje się ograniczenie parkowania w przekroju ul. Długosza w okolicy plant ( parkowanie po lewej stronie ulicy) poprzez likwidację tabliczki umieszczonej pod znakiem B-36 o treści: „ obowiązuje w godzinach od 6:00 do 8:00 i 15:00 do 17:00” i zastąpienie jej tabliczką: „nie dotyczy sobót, niedziel oraz świąt”. Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu dokonał obserwcji parkujących samochdów w ciągu ul.Długosza i stwierdził iż parkowanie w przeważającej  większości jest parkowaniem długotrwałym ( zwiazanym z pozostawianiem samochodów w związku z dojazdem do miejsca pracy).

Ponadto po  wprowadzonej w roku 2016 zmianie organizacji ruchu w ciągu ul.Długosza i ul.Młyńskiej dokonano obserwacji miejsca wprowadzonej zmiany organizacji ruchu. W związku z likwidacją parkingu przy budynku KRUS poprawiła się znacznie przejezdność ul.Młyńskiej ( został powiększony przekrój ulicy). Obserwując zachowania kierowców, oraz analizując ruch drogowy na przedmiotowym odcinku, jak również po rozmowach z kierowcami oraz przewoźnikami taxi oraz przedstawicielami policji, jak również w związku z ułatwieniem dojazdu do wykonanego parkingu przy ul.Bulwar Narwiku celowym jest dokonanie weryfikacji istniejącego oznakowania pionowego poprzez likwidację zakazu skrętu z ul.Długosza w ul.Młyńską.

Powyższe rozwiązania poprawią przejezdność - upłynnią ruch zwłaszcza w ciągu ul.Długosza na odcinku pomiędzy ul.Mickiewicza a ul.Konarskiego, przyczynią się do poprawy przejezdności autobusów komunikacji zbiorowej. Ponadto powyższe zmiany są podyktowane przygotowaniem do zmian organizacji ruchu wprowadzanych w związku z remontem ul.Długosza na odcinku od ul.Nawojowskiej do ul.Mickiewicza.

Nalezy dodać iż w pobliżu znajduje się parking na terenie dawnej Straży Pożarnej (odległośc ok 200m), a do nowego parkingu przy ul.Bulwar Narwiku jest ok 300 m.

Data wprowadzenia zmiany organizacji ruchu luty - marzec 2018 r.

 

 

Informacja regionalna +48 18 442-79-67