Dzisiaj: Czwartek, 19 października 2017r. imieniny: Michaliny, Michała, Piotra

Rozpatrywanie wniosków dot. stanu technicznego dróg

Forma wykonania usługi:

Pisemna informacja o sposobie załatwienia wniosku.

Podstawa prawna do wykonania usługi:

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 119 z póżn. zm.)

Wymagane dokumenty do wykonania usługi:

Pisemny wniosek

Opłaty związane z wykonanie usługi:

Brak

Maksymalny termin wykonania usługi

30 dni

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę:

mgr inż. Roman Szewczyk – Główny Specjalista ds. bieżącego utrzymania dróg

inż. Bogdan Stolarczyk - Główny Specjalista ds. nadzoru inwestycji drogowych