Dzisiaj: Czwartek, 19 października 2017r. imieniny: Michaliny, Michała, Piotra

Zamówienia publiczne

Remont schodów kładki dla pieszych nad ul.Nawojowską w Nowym Sączu-Etap I

 
 ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DO RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO
Nr postępowania:271/07/W/17
Data złożenia ofert:18.10.2017 r. godz.10.00

Odbudowa części estakady ul.Tarnowskiej w Nowym Sączu

Nr przetargu:271/23/N/17
Data przetargu:17.10.2017 r.

Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia do równowartości kwoty 30 000 euro

Zapytanie ofertowe nr 271/06/W/17 na:
remont mostu na potoku Łubinka w ciągu drogi gminnej nr 293411K, ul.Zdrojowa w miejscowości Nowy Sącz w km 1+070 w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
w ramach dofinansowania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Data złożenia ofert:03.10.2017 r.

ŚWIADCZENIE USŁUGI INŻYNIERA KONTRAKTU NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN.:Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28

Nr przetargu:271/22/N/17

Data przetargu:18.09.2017 r.

UWAGA!!! Pojawiły się zapytania od wykonawców

UWAGA!!! zmiana terminu składania ofert na 20.09.2017r.

Przebudowa ul.Barskiej w Nowym Sączu

Nr przetargu:271/21/N/17
Data przetargu:06.09.2017 r.
UWAGA!!! pojawiły się zapytania od wykonawców i odpowiedzi

Przebudowa ul.Barskiej w Nowym Sączu

Nr przetargu:271/20/N/17
Data przetargu:01.08.2017 r.
UWAGA!!! zamieszczono skorygowany PRZEDMIAR ROBÓT na ulicę Barską
UWAGA!!! pojawiły się zapytania od wykonawców

Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Mała Poręba w Nowym Sączu

Nr przetargu:271/19/N/17
Data przetargu:27.07.2017 r.

Przebudowa chodnika ul.Brzeziny w Nowym Sączu

Nr przetargu:271/18/N/17
Data przetargu:19.07.2017

Budowa chodnika ul. Stolarskiej w Nowym Sączu

Nr przetargu:271/17/N/17
Data przetargu:28.06.2017 r.

Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Mała Poręba w Nowym Sączu

Nr przetargu:271/16/N/17
Data przetargu:23.06.2017 r.

Strony

Subscribe to RSS - Zamówienia publiczne