Dzisiaj: Czwartek, 19 października 2017r. imieniny: Michaliny, Michała, Piotra

Zamówienia publiczne

1.Przebudowa chodnika ul.Traugutta w Nowym Sączu 2.Przebudowa bezpiecznika ul.Freislera w Nowym Sączu

Nr przetargu:271/07/N/17
Data przetargu:25.05.2017 r.
UWAGA! zamówienie podzielone na części:
część 1-przebudowa chodnika ul.Traugutta
część 2-przebudowa bezpiecznika ul.Freislera
 

Budowa drogi do Bugajskiego w Nowym Sączu

Nr przetargu:271/06/N/17
Data przetargu:23.05.2017 r.

Przebudowa chodnika ul.Grunwaldzkiej i chodnika ul.Brzeziny w Nowym Sączu

UWAGA!
zamówienie podzielone na części:
część 1-przebudowa chodnika ul. Grunwaldzkiej
część 2-przebudowa chodnika ul.Brzeziny
Nr przetargu:271/05/N/17
Data przetargu:19.05.2017 r.

Budowa ul.Grottgera w Nowym Sączu-odcinek ulicy łączącej ulicę Grottgera z ul.Grunwaldzką

Nr przetargu:271/04/N/17
Data przetargu:19.04.2017 r.

Oznakowanie poziome ulic na terenie miasta Nowego Sącza w 2017 r.

Nr przetargu:271/02/N/17
Data przetargu:12.04.2017 r.

Budowa chodnika ul.B.Prusa w Nowym Sączu na odcinku od istniejącego chodnika do ul. Bora Komorowskiego-zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych

Nr przetargu:271/01/N/17
Data przetargu:07.03.2017 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie przewiduje przeprowadzić Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu w roku finansowym 2017 zgodnie z art.13a ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Nowego Sącza w 2017 r.

Nr postępowania:271/01/W/17-zamówienie z wolnej ręki in-house
Informacja o zamiarze zawarcia umowy.Podstawa prawna informacji art.67 ust.11 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Przebudowa placu położonego pomiędzy ulicami Kazimierza Wielkiego, Franciszkańską i Pijarską w Nowym Sączu

Nr postępowania przetargowego:271/15/N/16
Data przetargu:03.11.2016 r.
UWAGA!!! Zmiana ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 
Oferta musi zawierać:
1) wypełniony formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej siwz,
2) oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia w trybie art. 25a ust. 1 ustawy- treść oświadczenia została zawarta w załączniku nr 2 do niniejszej siwz,

Przebudowa ulicy Kolejowej w Nowym Sączu na odcinku od ul.Nawojowskiej do ul.Waryńskiego

Nr przetargu:271/06/N/16
Data przetargu:06.06.2016 r.
W związku z awarią linii faksy wysyłać należy na nr tel: 18 442-70-01 lub  18 442-79-67   wew. 110
UWAGA!!! Pojawiły się zapytania od wykonawców.

Strony

Subscribe to RSS - Zamówienia publiczne