Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!

Informacja o sposobie wykorzystania uwagi pokontrolnej

Przedstawiamy informację o sposobie wykorzystania przez Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu uwagi pokontrolnej oraz o podjętych działaniach w przedmiocie kontroli pn.: „S/21/001 –Przeprowadzanie przez Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu inwestycji i remontów”, prowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli. POBIERZ

Informacja dot. wyroku KIO ws. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1604K (ul. Nawojowska) w km od 0+000,00 do 3+255,47 w miejscowości Nowy Sącz, miasto Nowy Sącz”

  Miejski Zarząd Dróg informuję, iż Krajowa Izba Odwoławcza w dniu 10.09.2021r. w sprawie o sygn. KIO 2230/21 dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1604K (ul. Nawojowska) w km od 0+000,00 do 3+255,47 w miejscowości Nowy Sącz, miasto Nowy Sącz”, po rozpoznaniu[…]

Informacja dot. ofert złożonych w przetargu na remont ul. Aleje Piłsudskiego – jezdnia lewa na odcinku od wiaduktu kolejowego do wysokości ul. 1 Brygady

W dniu 23 czerwca 2021 r. o godz. 8:00 upłynął termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na remont ul. Aleje Piłsudskiego – jezdnia lewa. W wyznaczonym terminie złożone zostały 2 oferty. Najdroższy z wykonawców – ZBD Sp. z o.o. Sp. J. z siedzibą przy[…]

Rozwiązania geometryczne budowy Obwodnicy Wschodniej Nowego Sącza- etap I – od ulicy Pieczkowskiego do ulicy Lwowskiej.

Udostępniamy mieszkańcom Nowego Sącza rozwiązania geometryczne w stadium projektu budowlanego dla zadania budowy Obwodnicy Wschodniej Nowego Sącza-etap I – od ulicy Pieczkowskiego do ulicy Lwowskiej. Prosimy mieszkańców o wnoszenie uwag na załączonym druku ankiety i przesyłanie przy użyciu operatora pocztowego lub e-mailem na adres: sekretariat@mzd.nowysacz.pl w terminie[…]

Informacja o sposobie wykonania wniosków pokontrolnych

Przedstawiamy informację o sposobie wykonania przez Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach w przedmiocie kontroli pn.: „P/21/076 – Dochodzenie przez jednostki samorządu terytorialnego należności w związku ze zniszczeniami infrastruktury drogowej” za lata 2017-2020, prowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli. POBIERZ

Przewiń do góry
Skip to content Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!