Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!
Pasek tła

MZD-A-19: Lokalizacja ogrodzeń od strony dróg publicznych

I OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

Pismo.

II PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 470)

III WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI:

Wniosek zainteresowanego  powinien zawierać:

  1. imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zgodę
  2. określenie lokalizacji obiektu lub urządzenia

         Do wniosku  należy załączyć:

  1. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1.000 lub 1:500 (aktualny podkład geodezyjny)

IV RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI:

BRAK

V MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI:

30dni

VI OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO:

Nie dotyczy

VII  IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ:

inż. Katarzyna Stanek – Miłkowska – Starszy Specjalista ds. Ewidencji Dróg i Mostów

Wniosek o wyznaczenie linii ogrodzenia

Przewiń na górę
EnglishPolishUkrainian
Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!