Czwartek, 12 Marzec, 2020

Informacja o załatwieniu spraw w MZD

Mając na uwadze profilaktykę dla rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników, Dyrektor Miejskiego  Zarządu Dróg w Nowym Sączu zwraca się z prośbą, aby w miarę możliwości ograniczyć osobiste załatwienie spraw w MZD. Wiele spraw, jak np. złożenie wniosku o zajęcie pasa drogowego, uzgodnienie lokalizacji urządzenia w pasie drogowym, można załatwić drogą elektroniczną - (wiadomości e-mail, Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej)- wykaz spraw do załatwienia dostępny na www.obywatel.gov.pl

Informacje o prowadzonych sprawach można uzyskać również telefonicznie, pod nr tel. 18 442 78 00 lub 18 442 79 67, wybierając nr wewnętrzny:

Sekretariat - 111

Windykacja opłaty dodatkowej za postój pojazdu w SPP - 195, 131

Dział Inwestycji i Remontów - 191,

Dział Administracji Drogowej - 152

Dział Organizacyjny - 113

Zachęcamy również do regulowania zobowiązań finansowych za pomocą bankowości elektronicznej - wykaz kont znajduje się na stronie internetowej www.mzd.nowysacz.pl.

Prosimy Państwa o zrozumienie zaistniałej sytuacji. Wszystkie podejmowane działania są działaniami prewencyjnymi w celu zminimalizowania możliwości wystąpienia i rozprzestrzeniania koronawirusa..

Informacja:  +48 18 442-79-67