Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!

„Rozbudowa drogi gminnej nr 293123K (ul. Jana Pawła II) w km od 0+040 do km 1+517 wraz ze skrzyżowaniami – odcinek I oraz budowa drogi łączącej ulice Jana Pawła II, Smolika i 29 Listopada w km od 0+011,25 do km 0+534,60 – odcinek II w miejscowości Nowy Sącz, Miasto Nowy Sącz”

                                                    Miasto Nowy Sącz otrzymało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 293123K (ul.[…]

„Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu drogi gminnej nr 293041K w km od 0+702 do 0+902 (w tym przejście dla pieszych w km 0+802,00 ul. Lwowskiej) w miejscowości Nowy Sącz, miasto Nowy Sącz”

                                              Miasto Nowy Sącz otrzymało dofinansowanie w wysokości 200 000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu drogi gminnej nr 293041K w km od 0+702 do 0+902 (w tym przejście dla pieszych w[…]

„Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1601K w km od 0+236,00 do 0+355,00 ulicy Hallera z ul. Kochanowskiego w miejscowości Nowy Sącz, miasto Nowy Sącz”

                                      Miasto Nowy Sącz otrzymało dofinansowanie w wysokości 172 480,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1601K w km od 0+236,00 do 0+355,00 ulicy Hallera z ul. Kochanowskiego w[…]

„Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu drogi gminnej nr 293041K w km od 0+000 do 0+100, ulicy Generała Bora Komorowskiego z ul. Nawojowską w miejscowości Nowy Sącz, miasto Nowy Sącz”

                                             Miasto Nowy Sącz otrzymało dofinansowanie w wysokości 212 202,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu drogi gminnej nr 293041K w km od 0+000 do 0+100, ulicy Generała Bora Komorowskiego z ul. Nawojowską w[…]

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1600K w km od 0+100 do 0+250 w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania skrzyżowania ulicy Padarewskiego – Tarnowska i Rybacka w miejscowości Nowy Sącz, Miasto Nowy Sącz”

                                                     Miasto Nowy Sącz otrzymało dofinansowanie w wysokości 223 987,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1600K w km od 0+100 do 0+250 w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania skrzyżowania ulicy Padarewskiego – Tarnowska i[…]

„Przebudowa drogi gminnej nr 293199K w km od 0+100 do 0+250 w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania skrzyżowania ulicy Mickiewicza z Al. Wolności w miejscowości Nowy Sącz, miasto Nowy Sącz.”

                                                 Miasto Nowy Sącz otrzymało dofinansowanie w wysokości 153 581,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 293199K w km od 0+100 do 0+250 w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania skrzyżowania ulicy Mickiewicza z Al.[…]

„Przebudowa drogi gminnej nr 293032K w km od 0+609,10 do 0+701,10 w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania skrzyżowania ulic Batalionów Chłopskich i Sucharskiego w miejscowości Nowy Sącz, Miasto Nowy Sącz”

                                                           Miasto Nowy Sącz otrzymało dofinansowanie w wysokości 199 952,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 293032K w km od 0+609,10 do 0+701,10 w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania skrzyżowania ulic Batalionów Chłopskich i Sucharskiego[…]

Wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w ramach zadania pn.: Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej Zalesie (293404K) w m. Nowy Sącz

                                         Miasto Nowy Sącz otrzymało dofinansowanie w wysokości 64 000,00 zł z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi na realizację zadania: Wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w ramach zadania pn.: Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej Zalesie (293404K) w m. Nowy[…]

Wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w ramach zadania pn.: Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej Librantowskiej (293179K) w m. Nowy Sącz

                                          Miasto Nowy Sącz otrzymało dofinansowanie w wysokości 96 000,00 zł z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi na realizację zadania: Wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w ramach zadania pn.:[…]

Przewiń na górę
EnglishPolishUkrainian
Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!