Wyznaczenie i doposażenie przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych oraz doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne w zakresie ruchu drogowego na terenie Miasta Nowego Sącza

MIASTO NOWY SĄCZ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, w ramach działania 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, oś priorytetowa III Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego   Wyznaczenie i doposażenie przejść dla pieszych w celu[…] Czytaj dalej

Wyznaczenie i doposażenie przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych i rowerzystów oraz doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne w zakresie ruchu drogowego na terenie Miasta Nowego Sącza

MIASTO NOWY SĄCZ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, w ramach działania 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, oś priorytetowa III Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego   Wyznaczenie i doposażenie przejść dla pieszych w celu[…] Czytaj dalej

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

 Miasto Nowy Sącz, jako Beneficjent projektów, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach działania 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, oś priorytetowa III Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego; pn.: „Wyznaczenie i doposażenie przejść dla pieszych w celu[…] Czytaj dalej

Zgłaszanie nieprawidłowości i nadużyć finansowych – Budowa nowego Mostu Heleńskiego

Zgłaszanie nieprawidłowości i nadużyć finansowych W celu zapewnienia realizacji POIiŚ w sposób etyczny, jawny i przejrzysty, udostępniony został mechanizm umożliwiający sygnalizowanie podejrzeń wystąpienia nieprawidłowości, w tym nadużyć finansowych. Poprzez mechanizm należy zgłaszać podejrzenia nieprawidłowości, które dotyczą projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, przedstawicieli instytucji […] Czytaj dalej

Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28 – Projekt UE

Nr przetargu:271/03/N/17 DATA PRZETARGU: 26.06.2017 r. UWAGA!!! zmiana terminu składania ofert:30.06.2017 r. 1. Projekt budowlany i wykonawczy (plik skompresowany zip 500MB) UWAGA!!!   NOWY-SKORYGOWANY DRUK OFERTY!!! dołożono rys.nr 1.5.9 branży mostowej projektu wykonawczego zamieszczono decyzję środowiskową zamieszczono dokumentację geotechniczną zamieszczono pytania od wykonawców i odpowiedzi  ogłoszenie o zamówieniu  siwz  siwz-cd  instrukcja[…] Czytaj dalej

Budowa Mostu Heleńskiego

„Przebudowa układu komunikacyjnego ulic Krakowska, Legionów, Bulwar Narwiku w Nowym Sączu w ciągu dróg krajowych nr 75 i 28” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV: Infrastruktura drogowa dla miast Działanie 4.2.:[…] Czytaj dalej

Przewiń na górę