Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!

MZD A-08 Regulacja stanu prawnego działek zajętych pod drogi publiczne pozostających w dniu 31 grudnia 1998r. we władaniu skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI: Wystosowanie wniosku do Wojewody Małopolskiego o stwierdzenie w drodze decyzji nabycia wnioskowanego terenu na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.   II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI: Wniosek zawierający mapę z zaznaczeniem nieruchomości zajętej pod drogę[…]

MZD-A-19: Lokalizacja ogrodzeń od strony dróg publicznych

I OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI: Pismo. II PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI: Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 470) III WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI: Wniosek zainteresowanego  powinien zawierać: imię i nazwisko oraz[…]

Zasady obsługi stron

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną, Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu uprzejmie informuje, że nie prowadzi bezpośredniej obsługi stron. Przyjmowanie stron w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu przy ul. Wyspiańskiego 22 odbywa się tylko i wyłącznie w sytuacja tego wymagających i po wcześniejszym[…]

MZD-A-17: Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego

Forma wykonania usługi: Decyzja administracyjna. Podstawa prawna wykonania usługi: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( t.j. Dz.U. z 2021 r, poz.450 z późn. zm.) – szczegółowe przepisy zawarte są w art. 64 – art. 64i. Wymagane dokumenty do wykonania usługi: Podmiot[…]

MZD-A-13: Budowa, przebudowa i remonty zjazdów z ulic

Forma wykonania usługi:Decyzja administracyjna. Podstawa prawna wykonania usługi:Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.) – art.29 Wymagane dokumenty do wykonania usługi: Wniosek zainteresowanego powinien zawierać: imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o opinię, określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu.[…]

MZD-A-3: Zezwolenia na przeprowadzenie imprez powodujących utrudnienia w ruchu.

Forma wykonania usługi:Decyzja administracyjna. Podstawa prawna wykonania usługi:Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( t.j. Dz.U. z 2018 r, poz.1990 ze zm.) – szczegółowe przepisy zawarte są w art. 65. Opłaty związane z wykonanie usługi:Dwie stawki opłaty skarbowej: na wykonywanie działalności gospodarczej – 433zł, pozostałe – 48zł  Na[…]

MZD-A-4: Opłaty parkingowe na drogach publicznych

Forma wykonania usługi:Opłata za parkowanie w strefie płatnego parkowania pobierana jest na poszczególnych parkingach poprzez uiszczenie opłaty w parkomacie.Wnoszenie opłat za parkowanie obowiązuje w dni powszednie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 Punkt obsługi klienta strefy płatnego parkowania: Nowy Sącz, Rynek 22 (wejście od ul. ks. Piotra[…]

MZD-A-5: Zatwierdzanie projektów organizacji ruchu.

Forma wykonania usługi:Zatwierdzenie w formie pisemnej. Podstawa prawna wykonania usługi:Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem ( tj. Dz.U.z 2017r. poz. 784) Wymagane dokumenty do wykonania usługi: Wniosek o zatwierdzenie organizacji ruchu składa się wraz z projektem[…]

Przewiń na górę
EnglishPolishUkrainian
Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!