Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!

MZD-A-3: Zezwolenia na przeprowadzenie imprez powodujących utrudnienia w ruchu.

Forma wykonania usługi:
Decyzja administracyjna.

Podstawa prawna wykonania usługi:
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( t.j. Dz.U. z 2018 r, poz.1990 ze zm.) – szczegółowe przepisy zawarte są w art. 65.

Opłaty związane z wykonanie usługi:
Dwie stawki opłaty skarbowej:

  • na wykonywanie działalności gospodarczej – 433zł,
  • pozostałe – 48zł

 Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku – o opłacie skarbowej ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz.1000) (zwolnienie od opłaty wyłącznie na zasadach określonych w/w ustawie o opłacie skatowej).

Maksymalny termin wykonania usługi:
 Do 30 dni

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządu Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie .Odwołanie składa się w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg.

Imię, nazwisko i stanowisko osoby wykonującej usługę:

  1. inż. Katarzyna Stanek – Miłkowska – Starszy Specjalista ds. Ewidencji Dróg i Mostów (wew.202)
  2. mgr Patrycja Gieniec  – Specjalista ds. Reklam w Pasie Drogowym (wew. 121)

 

MZD-A3 – Wniosek o wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny

Przewiń na górę
EnglishPolishUkrainian
Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!