Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn. Stabilizacja osuwiska nr 67991 wraz z odbudową drogi gminnej Zalesie (293404K) w miejscowości Nowy Sącz w km 0+280 – 0+370

                                       Miasto Nowy Sącz otrzymało dotację w wysokości 133 200,00 zł z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi, na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn. Stabilizacja osuwiska nr 67991 wraz z odbudową drogi gminnej Zalesie (293404K) w miejscowości Nowy[…] Czytaj dalej

Wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w ramach zadania pn.: Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej Zalesie (293404K) w m. Nowy Sącz

                                         Miasto Nowy Sącz otrzymało dofinansowanie w wysokości 64 000,00 zł z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi na realizację zadania: Wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w ramach zadania pn.: Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej Zalesie (293404K) w m. Nowy[…] Czytaj dalej

Wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w ramach zadania pn.: Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej Librantowskiej (293179K) w m. Nowy Sącz

                                          Miasto Nowy Sącz otrzymało dofinansowanie w wysokości 96 000,00 zł z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi na realizację zadania: Wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w ramach zadania pn.:[…] Czytaj dalej

Przewiń na górę
EnglishPolishUkrainian