Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!

Przebudowa Al. Piłsudskiego w Nowym Sączu od km 68+883,42 do km 69+511,11 wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Kamienną na rondo turbinowe i przebudową skrzyżowania z ul. Nawojowską na rondo małe

Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest wykonanie robót budowlanych dot. przebudowy Al. Piłsudskiego w Nowym Sączu na odcinku od km 68+883,42 do km 69+511,11 w ciągu DK75 relacji Kraków – Niepołomice – Brzesko – Nowy Sącz – Krzyżówka – Tylicz – Muszynka – granica państwa (Słowacja)[…]

Przebudowa Al. Piłsudskiego w Nowym Sączu od km 68+883,42 do km 69+511,11 wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Kamienną na rondo turbinowe i przebudową skrzyżowania z ul. Nawojowską na rondo małe

Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest wykonanie robót budowlanych dot. przebudowy Al. Piłsudskiego w Nowym Sączu na odcinku od km 68+883,42 do km 69+511,11 w ciągu DK75 relacji Kraków – Niepołomice – Brzesko – Nowy Sącz – Krzyżówka – Tylicz – Muszynka – granica państwa (Słowacja)[…]

Rozbudowa drogi nr 293123K (ul. Jana Pawła II) w km od 0+040 do km 1+517 oraz budowa drogi łączącej ulice ul. Jana Pawła II, ul. Smolika i ul. 29 Listopada w m. Nowy Sącz

Przedmiot zamówienia Roboty budowlane Termin składania ofert 25.04.2022r. godz. 08:00 ZMIANA TERMINU: 29.04.2022r. godz. 08:00 Ogłoszenie o zamówieniu POBIERZ SWZ POBIERZ Dokumentacja techniczna POBIERZ Załączniki edytowalne POBIERZ Harmonogram POBIERZ Odnośnik do strony stanowiącej miejsce składania ofert KLIK Odp. na zapytania dot. treści SWZ POBIERZ Dokumentacja techniczna do[…]

Budżet Obywatelski 2022 – roboty brukarskie

Przedmiot zamówienia Roboty budowlane Termin składania ofert 11.04.2022 r. godz. 08:00 Ogłoszenie o zamówieniu POBIERZ Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia POBIERZ SWZ POBIERZ Dokumentacja techniczna POBIERZ STWiORB POBIERZ Załączniki edytowalne POBIERZ Odnośnik do strony stanowiącej miejsce składania ofert KLIK Informacja z otwarcia ofert POBIERZ Informacja o wyborze oferty[…]

Rozbudowa drogi nr 293123K (ul. Jana Pawła II) w km od 0+040 do km 1+517 oraz budowa drogi łączącej ulice ul. Jana Pawła II, ul. Smolika i ul. 29 Listopada w m. Nowy Sącz

Przedmiot zamówienia Roboty budowlane Termin składania ofert Postępowanie unieważnione Ogłoszenie o zamówieniu POBIERZ SWZ POBIERZ Dokumentacja techniczna POBIERZ Załączniki edytowalne POBIERZ Odnośnik do strony stanowiącej miejsce składania ofert KLIK Mapa – Gaz POBIERZ Kompletna dokumentacja techniczna POBIERZ Odpowiedź na pytania Wykonawców [21.03.2022r.] POBIERZ Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia[…]

Remont nawierzchni żwirowych w Nowym Sączu

Przedmiot zamówienia Roboty budowlane Termin składania ofert 18.03.2022r. godz. 09:00 Ogłoszenie o zamówieniu POBIERZ SWZ POBIERZ Załącznik 1A POBIERZ Załączniki edytowalne POBIERZ Odnośnik do strony stanowiącej miejsce składania ofert KLIK Informacja z otwarcia ofert POBIERZ Informacja o wyborze oferty POBIERZ

Remonty bieżące ulic i chodników o nawierzchni bitumicznej w granicach administracyjnych Miasta Nowego Sącza od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2022r – roboty od 100 m2 do 500 m2.

Przedmiot zamówienia Roboty budowlane Termin składania ofert 18.03.2022r. godz. 08:00 Ogłoszenie o zamówieniu POBIERZ SWZ POBIERZ Załącznik 1A POBIERZ STWIORB POBIERZ Załączniki edytowalne POBIERZ Odnośnik do strony stanowiącej miejsce składania ofert KLIK Informacja z otwarcia ofert POBIERZ Informacja o wyborze oferty POBIERZ

Oznakowanie poziome ulic na terenie miasta Nowego Sącza w 2022 r.

Przedmiot zamówienia Roboty budowlane Termin składania ofert 07.03.2022 r. godz. 08:00 Ogłoszenie o zamówieniu POBIERZ SWZ POBIERZ Zał. nr 1A POBIERZ STWiORB POBIERZ Załączniki edytowalne POBIERZ Odnośnik do strony stanowiącej miejsce składania ofert KLIK Informacja z otwarcia ofert POBIERZ Informacja o wyborze oferty POBIERZ

Przewiń na górę
EnglishPolishUkrainian
Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!