Kontakt

Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu

ul. Wyspiańskiego 22
33-300 Nowy Sącz

Tel: 18 442-79-67      18 442-70-01      18 442-78-00
Sekretariat: wew. 111
FAX: wew. 110 

email: sekretariat@mzdnowysacz.pl
email: mzd_ns@ns.onet.pl

Godziny urzędowania Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu:
Poniedziałek - Piątek godz: 7:00 - 15:00

NIP: 734-10-24-330
REGON: 490580733

KONTO:  
ING BANK ŚLĄSKI 10 1050 1445 1000 0023 5306 5150

KONTO DO  DODATKOWEJ OPŁATY PARKINGOWEJ:
ING BANK ŚLĄSKI 74 1050 1445 1000 0023 5306 5259

 

Tel. 18 442-79-67 18 442-70-01 18 442-78-00

Forma prawna
FirmaOsoba fizyczna

Pełna nazwa lub imię i nazwisko
Osoba do kontaktu
Adres

Rodzaj usługi
Uwagi
Jeśli nie jesteś botem, do kodu z obrazka dopisz wynik działania 1+1
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg z siedzibą w Nowym Sączu, przy ul. Wyspiańskiego 22;

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu rozpatrzenia wniosku lub przeprowadzenia postępowania administracyjnego na podstawie art. 6 w/w rozporządzenia;

3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych, w razie konieczności, będą wyłącznie instytucje i organy sektora publicznego;

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z kategorią archiwizacji dokumentacji instrukcji archiwalnej jednostki administratora;

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;

6) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie Przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Informacja regionalna +48 18 442-79-67