Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!

Wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w ramach zadania pn.: Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej Zdrojowej (293411K) w m. Nowy Sącz

                                       

 

Miasto Nowy Sącz otrzymało dofinansowanie w wysokości  41 328,00 zł z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi na realizację zadania pn.: Wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w ramach zadania pn.: Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej Zdrojowej (293411K) w m. Nowy Sącz

 

DOFINANSOWANIE                                        41 328,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI         51 660,00 zł

 

W ramach zadania wykonana zostanie kompleksowa dokumentacja geologiczno-inżynierska,  określająca rodzaj gruntu, poziom wody gruntowej oraz cechy wytrzymałościowe, zmienność i odkształcalność gruntów czyli informacje niezbędne do zaprojektowania skutecznego rozwiązania umocnienia osuwiska oraz odbudowy ulicy Zdrojowej w Nowym Sączu.

Przewiń na górę
EnglishPolishUkrainian
Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!