Przebudowa drogi gminnej nr 293206K (ul. Młyńskiej) wraz z przebudową skrzyżowania z DK28 w Nowym Sączu

Przebudowa drogi gminnej nr 293206K (ul. Młyńskiej) w km 0+000,00–0+421,70 wraz z przebudową skrzyżowania z DK28 w km 136+023,70–136+286,40 i DP nr 1605K w km. 0+000,00–0+101,00 w Nowym Sączu

Nr sprawy 271.2.17.2021
Tryb postępowania Zamówienie w trybie podstawowym z możliwością negocjacji– na podst. art. 275 ust.2 PZP
Przedmiot zamówienia Roboty budowlane
Termin składania ofert 28.05.2021r. godz. 08:00
Ogłoszenie o zamówieniu POBIERZ
SWZ POBIERZ
Dokumentacja techniczna POBIERZ
STWIORB POBIERZ
Harmonogram – zał. nr 10 POBIERZ
Załączniki edytowalne POBIERZ
Odnośnik do strony stanowiącej miejsce składania ofert KLIK
Odpowiedź na pytania Wykonawców + Komunikat o zmianie treści SWZ POBIERZ
Projekt budowlano-wykonawczy oświetlenia POBIERZ
Zmiana treści SWZ_20.05 POBIERZ
Zmiana treści STWiORB_20.05 POBIERZ
Uzupełnienie dokumentacji technicznej POBIERZ
Odpowiedź na pytania Wykonawców [25.05] POBIERZ
Informacja z otwarcia ofert POBIERZ
Oświadczenie dot. kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia POBIERZ
Informacja o wyborze oferty POBIERZ
Przewiń na górę
EnglishPolishUkrainian