Click to listen highlighted text!

Załatw Sprawę

Wydawanie zgody na budowę, przebudowę lub remont obiektów urządzeń istniejących lub nowych w pasie drogowym nie związanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu

Forma wykonania usługi:Decyzja administracyjna. Podstawa prawna wykonania usługi:Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( tj. Dz.U. z 2018r. poz. 2068 z późn. zm.) – art.38 ust.2 Wymagane dokumenty do wykonania usługi: Wniosek zainteresowanego powinien zawierać: imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zgodę określenie lokalizacji obiektu lub urządzenia Do wniosku należy załączyć: plan sytuacyjny[…]

Wydawanie zezwolenia na usytuowanie obiektów budowlanych przy drodze oraz wyznaczanie linii ogrodzenia

Forma wykonania usługi: Decyzja administracyjna. Podstawa prawna wykonania usługi:Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( tj. Dz.U. 2018r. poz. 2068 z późn. zm.) Wymagane dokumenty do wykonania usługi: Wniosek zainteresowanego powinien zawierać: imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zgodę określenie lokalizacji obiektu lub urządzenia Do wniosku należy załączyć: plan sytuacyjny w skali 1:1.000[…]

Rozpatrywanie wniosków dot. stanu technicznego dróg

Forma wykonania usługi:Pisemna informacja o sposobie załatwienia wniosku. Podstawa prawna do wykonania usługi:Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( tj.Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.) Wymagane dokumenty do wykonania usługi:Pisemny wniosek Opłaty związane z wykonanie usługi:Brak Maksymalny termin wykonania usługi30 dni Tryb odwoławczyNie dotyczy Imiona, nazwiska i stanowiska osób[…]

Rozpatrywanie wniosków dot. inwestycji drogowych.

Forma wykonania usługi:Pisemna informacja o sposobie załatwienia wniosku. Podstawa prawna do wykonania usługi:Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( tj. Dz.U. z 2018 r. poz.2068 z póżn. zm.) Wymagane dokumenty do wykonania usługi:Pisemny wniosek Opłaty związane z wykonanie usługi:Brak Maksymalny termin wykonania usługi30 dni Tryb odwoławczyNie dotyczy Imiona, nazwiska i stanowiska osób[…]

Zajęcie pasa drogowego

Opis formy wykonania usługi: Decyzja administracyjna Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dotyczą: prowadzenie robót w pasie drogowym,     umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione[…]

Inżynieria ruchu – rozpatrywanie wniosków

Forma wykonania usługi:Pisemna informacja o sposobie załatwienia wniosku. Podstawa prawna wykonania usługi:Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz.U. z 2018 r. poz.2068 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem ( tj. Dz.U.z 2017r. poz. 784). Wymagane dokumenty do wykonania usługi:Pisemny wniosek[…]

Przewiń do góry
Skip to content Click to listen highlighted text!