Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!

Informacja dot. ofert złożonych w przetargu na remont ul. Aleje Piłsudskiego – jezdnia lewa na odcinku od wiaduktu kolejowego do wysokości ul. 1 Brygady

W dniu 23 czerwca 2021 r. o godz. 8:00 upłynął termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na remont ul. Aleje Piłsudskiego – jezdnia lewa. W wyznaczonym terminie złożone zostały 2 oferty. Najdroższy z wykonawców – ZBD Sp. z o.o. Sp. J. z siedzibą przy ul. Jagodowa 61, 33-300 Nowy Sącz– wycenił wartość robót na kwotę 5 965 500,00 zł. Najtańsza oferta została złożona przez firmę Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica która wartość robót wyceniła na kwotę 5 527 557,52 zł. Szczegółowa informacja z otwarcia ofert w załączeniu.

Informacja dot. ofert złożonych w przetargu na przebudowę ul. Nawojowskiej

W dniu 18 czerwca 2021r. o godz. 8:00 upłynął termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę ul. Nawojowskiej. W wyznaczonym terminie złożone zostały 3 oferty. Najdroższy z wykonawców – Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Machnik Sp. z o.o.,  z siedzibą w Mochnaczka Wyżna 118, 33-380 Krynica-Zdrój – wycenił wartość robót na kwotę 27 921 000,00 zł. Najtańsza oferta została złożona przez firmę ZBD Sp. z o.o. Sp. J. z siedzibą przy ul. Jagodowa 61, 33-300 Nowy Sącz, która wartość robót wyceniła na kwotę 24 101 208,77 zł. Szczegółowa informacja z otwarcia ofert dostępna jest na stronie prowadzonego postępowania

Rozwiązania geometryczne budowy Obwodnicy Wschodniej Nowego Sącza- etap I – od ulicy Pieczkowskiego do ulicy Lwowskiej.

Udostępniamy mieszkańcom Nowego Sącza rozwiązania geometryczne w stadium projektu budowlanego dla zadania budowy Obwodnicy Wschodniej Nowego Sącza-etap I – od ulicy Pieczkowskiego do ulicy Lwowskiej. Prosimy mieszkańców o wnoszenie uwag na załączonym druku ankiety i przesyłanie przy użyciu operatora pocztowego lub e-mailem na adres: sekretariat@mzd.nowysacz.pl w terminie do dnia 21 czerwca br.

Informacja o sposobie wykonania wniosków pokontrolnych

Przedstawiamy informację o sposobie wykonania przez Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach w przedmiocie kontroli pn.: „P/21/076 – Dochodzenie przez jednostki samorządu terytorialnego należności w związku ze zniszczeniami infrastruktury drogowej” za lata 2017-2020, prowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli. POBIERZ

Informacja dot. ofert złożonych w przetargu na przebudowę ul. Młyńskiej

W dniu 28 maja 2021r. o godz. 8:00 upłynął termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę ul. Młyńskiej. W wyznaczonym terminie złożone zostały 3 oferty. Najdroższy z wykonawców – ZBD Sp. z o.o. Sp. J. z siedzibą przy ul. Jagodowej 61 w Nowym Sączu – wycenił wartość robót na kwotę 7 188 730,01 zł. Najtańsza oferta została złożona przez firmę ZIBUD Sp. z o.o., Sp.k., z siedzibą w Kamienicy 1000, która wartość robót wyceniła na kwotę 4 945 941,22 zł. Szczegółowa informacja z otwarcia ofert dostępna jest na stronie prowadzonego postępowania

Komunikat – zimowe utrzymanie dróg

Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu informuje, iż odpowiada za zimowe utrzymanie dróg w granicach miasta Nowy Sącz o łącznej długości 156,707 km.  Są to drogi tzw. główne. Za tzw. drogi dojazdowe odpowiedzialny jest Wydział Komunalnej Obsługi Miasta. Ponadto Miejski Zarząd Dróg odpowiada za utrzymanie chodników o długości 179 880 metrów kwadratowych oraz zejść i schodów o długości 4 832 metrów kwadratowych. Usługę zimowego utrzymania dróg dla Miejskiego Zarządu Dróg wykonuje SUEZ Małopolska Sp. z o.o. Oddział w Nowym Sączu z siedzibą w Nowym Sączu ul. Jana Pawła II 37 Dyżur całodobowy odbywa się pod numerem tel. 18 53-14-500 Do[…]

Przewiń do góry
Skip to content Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!