Click to listen highlighted text!

Wydawanie zezwolenia na usytuowanie obiektów budowlanych przy drodze oraz wyznaczanie linii ogrodzenia

Forma wykonania usługi:

Decyzja administracyjna.

Podstawa prawna wykonania usługi:
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( tj. Dz.U. 2018r. poz. 2068 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty do wykonania usługi:

  1. Wniosek zainteresowanego powinien zawierać:
    • imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zgodę
    • określenie lokalizacji obiektu lub urządzenia
  2. Do wniosku należy załączyć:
    • plan sytuacyjny w skali 1:1.000 lub 1:500 lub projekt budowlany .

Opłaty związane z wykonanie usługi:
Bez opłat

Maksymalny termin wykonania usługi:
30 dni

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do organu II instancji (Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu) za pośrednictwem MZD w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Imię, nazwisko i stanowisko osoby wykonującej usługę:

  1. inż. Katarzyna Stanek-Miłkowska– Starszy Specjalista ds.Ewidencji Dróg i Mostów – wew. 202 (w zakresie wyznaczania linii ogrodzenia)
  2. inż. Michał Rapacz– Specjalista ds. Administracji Drogowej – wew. 151  (w zakresie usytuowania obiektów budowlanych)
 

Wydawanie zezwolenia na usytuowanie obiektów budowlanych przy drodze oraz wyznaczanie linii ogrodzenia
Przewiń do góry
Skip to content Click to listen highlighted text!