Click to listen highlighted text!

MZD-A-14: Wydawanie zezwolenia na usytuowanie obiektów budowlanych przy drodze oraz wyznaczanie linii ogrodzenia

Forma wykonania usługi:
Decyzja administracyjna.

 

Podstawa prawna wykonania usługi:
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( tj. Dz.U. 2018r. poz. 2068 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty do wykonania usługi:

 1. Wniosek zainteresowanego powinien zawierać:
  • imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zgodę
  • określenie lokalizacji obiektu lub urządzenia
 2. Do wniosku należy załączyć:
  • plan sytuacyjny w skali 1:1.000 lub 1:500 lub projekt budowlany .

 

Opłaty związane z wykonanie usługi:
Bez opłat

Maksymalny termin wykonania usługi:
30 dni

 

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do organu II instancji (Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu) za pośrednictwem MZD w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

 

Imię, nazwisko i stanowisko osoby wykonującej usługę:

 1. inż. Katarzyna Stanek-Miłkowska – Starszy Specjalista ds.Ewidencji Dróg i Mostów – wew. 202 (w zakresie wyznaczania linii ogrodzenia)
 2. inż. Michał Rapacz – Specjalista ds. Administracji Drogowej – wew. 151  (w zakresie usytuowania obiektów budowlanych)


  Pobierz:

Wniosek o wydanie zezwolenia na usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze w odległościach mniejszych niż dopuszczalne (.pdf) 

Wniosek o wyznaczenie linii ogrodzenia (.pdf)

Przewiń do góry
Skip to content Click to listen highlighted text!