Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!

Przebudowa drogi gminnej nr 293206K (ul. Młyńska) w km 0+000,00 do km 0+421,70 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą krajową DK28 w km od 136+023,70 do km 136+286,40 oraz drogą powiatową nr 1605K w km od 0+000,00 do km 0+101,00 w miejscowości Nowy Sącz, Miasto Nowy Sącz

                                                     Miasto Nowy Sącz otrzymało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizacje zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 293206K (ul.[…]

Przebudowa drogi gminnej nr 293206K (ul. Młyńska) w km 0+000,00 do km 0+421,70 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą krajową DK28 w km od 136+023,70 do km 136+286,40 oraz drogą powiatową nr 1605K w km od 0+000,00 do km 0+101,00 w miejscowości Nowy Sącz, Miasto Nowy Sącz

                                                     Miasto Nowy Sącz otrzymało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizacje zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 293206K (ul.[…]

Przebudowa drogi powiatowej 1597K na odcinku od km 1+112,36 do km 2+111,36 w miejscowości Nowy Sącz, Miasto Nowy Sącz. (ul. Grodzka)

Miasto Nowy Sącz otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizacje zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1597K na odcinku od km 1+112,36 do km 2+111,36 w miejscowości Nowy Sącz, Miasto Nowy Sącz”.   DOFINANSOWANIE           2 177 201,00 zł CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI    3 795 232,18 zł  […]

Informacja nt. dofinansowania zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1595K (ul. 29 Listopada) w km 0+032,90 do km 0+822,20 w miejscowości Nowy Sącz, Miasto Nowy Sącz”

Informujemy, iż Miasto Nowy Sącz otrzymało dofinansowanie w wysokości 1 742 781,85 zł. ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1595K (ul. 29 Listopada) w km 0+032,90 do km 0+822,20 w miejscowości Nowy Sącz, Miasto Nowy Sącz”. W ramach zadania wykonana zostanie[…]

Przewiń na górę
EnglishPolishUkrainian
Kliknij, aby posłuchać podświetlonego tekstu!